Здравко Димитров и Спартак Николов подписаха договор за предоставяне на управление и стопанисване на водоснабдителните мрежи и съоръжения на територията на гр. Пловдив

Днес 28.01.2016г. по покана на областния управител Здравко Димитров – Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от

Повече »

Покана от областния управител Здравко Димитров Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. УВАЖАЕМИ

Повече »

Преразпределение на патрулите и изграждане на център за видеонаблюдение са мерките, които ще ограничат престъпността в областта

Преразпределение на патрулите, за да могат да достигнат до най-крайните райони на областните центрове, както и изграждането на централизиран център

Повече »